کلاس آموزش گیتار کلاسیک - غیرحضوری - میثم اسدیان
کد کلاس 1008
وضعیت خاتمه یافته
محدودیت سنی ندارد
زمان تحویل تکالیف جمعه ها
طرح درس و سرفصل ها
        یکی از گزینه های ثبت نامی بالا را انتخاب کرده و طبق آخرین زمان ارسال تکالیف از طریق صفحه شخصی خود اقدام به ارسال سوالات ، اشکالات و اگر سابقه فراگیری موسیقی دارید اقدام به ارسال آخرین درس کار شده نمایید تا طبق برنامه ، مدرس پاسخ و درس مناسب شما را ارسال نماید.    راهنمای ثبت نام و شرکت در کلاس ...

 

Level 1 :

آموزش های اولیه و مقدماتی
تئوری موسیقی
تکنیک های پایه نوازندگی گیتار کلاسیک

Level2 :

مدرسه گیتار سوزوکی (School Guitar Suzuki 2)  - شانل قطعات :

1)      Long , long ago                                          T.H.Bayly
2)      Allegro                                                        S.Suzuki
3)      A  Taye                                                   Anonymous
4)      Andante                                                    M.Carcassi
5)      Andante                                                   N.Paganini
6)      Allegretto                                                   M.Giuliani
7)      Corrente                                                  N. Paganini
8)      Andantino                                                 M.Carcassi
9)      Allegretto                                                     F.Carulli
10)  Waltz ( NO.1 )                               Bartolome  Calatayud
11)  Waltz (Accompaniwent )                 Bartolome  Calatayud
 
 

Level 3 :

مدرسه گیتار سوزوکی (School Guitar Suzuki 3)  - شانل قطعات :

1)      Nonesuch                          Playford   Collection
2)      Greensleeves                                   Anonymous
3)      Packington’s Pound                        Anonymous
4)      Ghiribizzo                                         N.Paganini
5)      Waltz                                                 N.Paganini
6)      Andantino                                             F.Carulli
7)      Calliope                                              J.Sagreras
8)      Etude                                                    F.Carulli
9)      Etude                                                     N.Coste
10)  Arietta                                       Joseph  Kuffner
11)   Celeste Blanco                            Hector   Ayala
 
 
 

Level 4 :

مدرسه گیتار سوزوکی (School Guitar Suzuki 4)  - شانل قطعات :
1)       Siciliana                                                  M.Carcassi
2)      Allegro                                                    M.Giuliani
3)      Lesson                                                              F.Sor
4)      Etude                                                                F.Sor
5)      Waltz                                                     Meissonnier
6)      Waltz  Allegro                                         M.Carcassi
7)      Lesson  for two Lutes                            Anonymous
8)      Bourree                                                     L.Mozzart
9)      La  Folia                R.Devidali     arr. Frank Longay
 
 

Level 5 :

- شامل قطعاتمشهور : 
1)       Vals   Espanol                                    Jose Ferrer
2)      La Valta                                                      Anon
3)      Maria Luisa : Mazurka                Julio  Sagreras
4)      Minuet                                          Fernando  Sor
5)      Gavottes  I & II                                     J.S.Bach
6)      Sueno                                                Jose  Vinas
7)      Allegro Vivace                           Mauro Giuliani
 
 
 

Level 6 :

- شامل قطعاتمشهور : 
1)      Etude                                                     Damas
2)      Rondo                                                      F.Sor
3)      Guardame   Vacas                  Luis de Narvaez
4)      A  Musical  Pastime                      J.Rathgeber
5)      Etude                                              M.Carcassi
6)      Rando                                         Fernando Sor
7)      Bouree                                                J.S.Bach
 
قطعات پیشرفته ایرانی تنظیم برای گیتار کلاسیک:
1)     سلطان قلبها
2)     . . .
 

Level  7  :

- شامل قطعاتمشهور : 

From the concert for mandolin and strings:
 
1)      I)  Allegro       II)  Largo     III)  Allegro                                      A.Vivaldi
2)                 Sonata  in B Minor                                                    Domenico   Cimarosa
3)               Canarios                                                                                 Gaspar    Sanz
4)              Prelude    ( from the Prelude , Fugue and Allegro BWV998 )       J.S.Bach
5)               Sounds of Bells                                                   Joao Teixeire  Guimaraes
 
 
 
 
 

Level  8  :

- شامل قطعاتمشهور : 
1)      Sonata                                                                              Domenico   Cimarosa
2)      Sakura , Theme  and Variations                              Arr : by  Yuquijiro  Yocoh
3)      Gavotte  I  ( BWV  995 )                                                                      J.S.Bach
4)      Gavotte  II  en Rondo                                                                           J.S.Bach
5)      EL   Testament  d’Amelia  ( popular Catalan Melody )     Arr : Miguel Liobet
6)      Minuet   I  ( from the cello suite in G Major ( BWV 1007 ) )              J.S.Bach
7)      Minuet   II  ( from the cello suite in G Major ( BWV 1007 ) )            J.S.Bach
8)      Prelude       ( from the cello suite in G Major ( BWV 1007 ) )            J.S.Bach
 
 
 

Level  9  :

- شامل قطعاتمشهور : 

1)      Recuerdos  de la Alhambra                                              Francisco  Tarrega

2)      Capricho    Arabe     ( senerata  para  Guitarra )                  Francisco  Tarrega
3)  Fantasia  que  contrahaza  la harpa  en la manera  de  Luduvico                         
( from  “ Tres Libros de Musica en Cifras para Vihuela” )                   Alonso  Mudarra

4)      Variations on a Theme of Mozart                                                               
( “ o cara Armonia’  from the Magic Flute” ) opus 9                            Fernando Sor

5)      Asturias  ( from suite   Espanol  )                                             saac Albeniz

درباره میثم اسدیان
تخصص: گیتار کلاسیک

شروع آموزش موسیقی از سن 16 سالگی
شرکت مستمر در کلاس های دکتر لیلی افشار
اخذ کارت صلاحیت تدریس از سال 1384
اعطای نشان درجه 2 هنری در خلق و اجرای موسیقی کلاسیک توسط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
آموزش گیتار کلاسیک در آموزشگاه های مختلف از جمله سروش ، پایور ،آوای سپاهان ، همساز ، نوای مهر و ...
کارگاه آموزشی بررسی تکنیک گیتار کلاسیک با اجرای آثار معروف
سمینار تخصصی بررسی متد تحول آموزش گیتار در دو بخش باروک کلاسیک در سال 1392
بررسی تحول متد آموزشی گیتار کلاسیک رنسانس و باروک 1
بررسی تحول متد آموزشی گیتار کلاسیک و رمانتیک 2
انتشار سی دی پنجاه قطعه ساده و زیبا برای گیتار کلاسیک

اجرای رسیتال بزرگ گیتار کلاسیک در سال 1389 با اجرای آثاری از ترسکو الکساندرتانسمن ، تروباو و ...
اجرا در جشنواره تکنوازان استان اصفهان به عنوان تکنواز برجسته و منتخب گیتار کلاسیک
اجرای قطعات موسیقی کلاسیک همراه با ساز های کوبه ای ایرانی در سال 1390
اجرا با ساز های ایرانی گروه صلح 1390
اجرای زنده در شبکه LBC بیروت به همراه گروه روح افزا
کنسرت دو نوازی ویلن و گیتار با اجرای آثار پاگانینی ، پوخل ، سارازات و ...
کنسرت موسیقی قرن 20 و 21 تکنوازی گیتار کلاسیک 1390
اجرای دوئت و تریو با فلوت ، ویلن و گیتار سال 1392
کنسرت موسیقی کلاسیک با همراهی کوئنت زهی اجرای آثار ویوالدی ، کارولی ، آلبینونی، سور و ...
همکاری و نوازندگی در ضبط چندین اثر استودیویی

خاطرات الحمرای اثر فرانسیسکوتارگا
درس1 - قسمت اول
درس1 - قسمت دوم
درس1 - قسمت سوم
درس1 - قسمت چهارم
درس1 - قسمت پنجم