کلاس آموزش تئوری موسیقی و سلفژ - حضوری - تهران - بهزاد مظهری
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 19 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره بهزاد مظهری
تخصص: سلفژ آوازی (دید خوانی)، تئوری موسیقی و سلفژ سازی

همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به عنوان خواننده کر از پائیز 94 تا کنون
همکاری با گروه کر آوای ماهان به رهبری نیما فاتحی از زمستان 92 تا کنون
همکاری با ارکستر و گروه کر ایران-اتریش (AIC) به رهبری سیاوش لطفی از پائیز 93 تا کنون به عنوان سولیست و خواننده کر
همکاری با گروه کر تنال به رهبری میلاد عمرانلو از پائیز 94 تاکنون