کلاس آموزش تار و سه تار - حضوری - تهران - سید رضا فروزانی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 19 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره سید رضا فروزانی
تخصص: مدرس ساز های ایرانی

نوازنده ی تار و سه تار. تار و سه تار را در یزد در خدمت آقای صنعتی آغاز نمودم.سپس در محضر جناب آقای پیرعطایی با سبک استاد علیزاده آشنا شدم.پس از آن همچنان در محضر استاد ساکت به هنرجویی خود ادامه میدم