کلاس آموزش تار و سه تار - حضوری - اصفهان - امیررضا قضائی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 19 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره امیررضا قضائی
تخصص: مدرس سازهای ایرانی

ابتدا به تحصیل ویولون سپس اقدام به یادگیری تار و سه تار نزد اساتید برجسته اصفهان ، ولی به دلیل عشق وافر به ساز اصیل ایرانی بربت ( عود ) سعی در یادگیری تخصصی این ساز نزد اساتیدی همچون آقایان امین حیدری و مجید ناظم پور.مدرس حوزه هنری اصفهان ازسال 1389 و همچنین به صورت خصوصی.دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. همکاری با گروه هایی همچون نغمه.نغمه اصفهان.مکتوب نخست.همایون.پارسیان و...