کلاس آموزش گیتار کلاسیک - حضوری - قزوین - آرمین صادقی مقدمی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 19 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره آرمین صادقی مقدمی
تخصص: گیتار کلاسیک

کاردانی موسیقی گرایش ساز جهانی (گیتار کلاسیک) در دانشگاه علمی کاربردی تهران
عضو کانون گیتار استان قزوین
حضور در مستر کلاس پروفسور لیلی افشار (دو مرتبه) – گیتار کلاسیک
حضور در مستر کلاس استاد علیرضا تفقدی – گیتار کلاسیک
حضور در کلاس های استاد پیمان ریاحی به مدت هشت سال – گیتار کلاسیک و فلامینکو
حضور در کلاس های استاد کیوان میرهادی – گیتار کلاسیک
حضور در کلاس های استاد پیروز ارجمند – تاریخ موسیقی ایران و پیوند شعر و موسیقی
حضور در کلاس های دکتر هما سادات افسری – تاریخ موسیقی جهان
حضور در کلاس های پرفسور کلارا بوکوچاوا– پیانوکلاسیک
حضور در کلاس های استاد بابک میلانی – تئوری موسیقی
حضور در کلاس های استاد احسان صبوحی – سلفژ
حضور در کلاس های استاد سرژیک میرزاییان – آواز کلاسیک
حضور در کلاس های استاد سیامک مهاجر – گیتار کلاسیک
حضور در کلاس های استاد حامد فتحی – گیتار کلاسیک
حضور در کلاس های استاد شهرام غلام پور – پیانو کلاسیک
حضور در کلاس های استاد کوروش پورمقدم – اجرای صحنه ای و گروه نوازی
حضور در کلاس های استاد حمید مرادیان – هارمونی و فرم
تدریس در اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان تاکستان
تدریس در خانه فرهنگ آفرینش شهرستان تاکستان
تدریس در آموزشگاه موسیقی صبا – قزوین
تدریس در فرهنگسرای شهرستان آبگرم
تدریس در مجتمع خانه معلم شهرستان اقبالیه
تدریس در اداره ارشاد شهرستان اقبالیه
تدریس در آموزشگاه موسیقی چکامه – قزوین
تدریس در آموزشگاه موسیقی فرآهنگ - قزوین
کتاب آموزش گیتار کلاسیک - آماده چاپ

حضور در چهارمین اجرای هنرجویی کانون گیتار استان قزوین
حضور در پنجمین اجرای هنرجویی کانون گیتار استان قزوین
حضور در ششمین اجرای هنرجویی کانون گیتار استان قزوین
حضور در هفتمین اجرای هنرجویی کانون گیتار استان قزوین
حضور در هشتمین اجرای هنرجوییکانون گیتار استان قزوین
حضور در نهمین اجرای هنرجویی کانون گیتار استان قزوین
حضور در نخستین اجرای هنرجوییان زیر پانزده سال کانون گیتار استان قزوین
حضور در دومین اجرای هنرجوییان زیر پانزده سال کانون گیتار استان قزوین
حضور در سومین اجرای هنرجوییان زیر پانزده سال کانون گیتار استان قزوین
حضور در پنجمین نشست لذت موسیقی کانون گیتار استان قزوین
حضور در نخستین جلسه هم اندیشی با خانواده ها - کانون گیتار استان قزوین
حضور در سومین رسیتال زیر پانزده سال کانون گیتار استان قزوین
اجرای کنسرت هنرجویی گیتار در اداره ارشاد شهرستان تاکستان – 15/10/1391
اجرای کنسرت هنرجویی گیتار در اداره ارشاد شهرستان تاکستان – 26/11/1391
اجرای کنسرت هنرجویی گیتار در اداره ارشاد شهرستان تاکستان – 11/8/1391
اجرای کنسرت هنرجویی گیتار در اداره فرهنگ سرای دان اسفهان