کلاس آموزش تار و سه تار - حضوری - تهران - رامین شاهین کار
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع یکشنبه 19 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره رامین شاهین کار
تخصص: تار - سه تار - تئوری موسیقی