کلاس آموزش سنتور - حضوری - آذربایجان غربی - رامتین پرویزی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره رامتین پرویزی
تخصص: سنتور

20 سال سابقه نوازندگی سنتور
10سال سابقه تدریس در: 1- اموزشگاه موسیقی الماسی شهرستان شاهیند‍‍ژ آذربایجان غربی 2-آموزشگاه موسیقی هارمونی شهرستان بوکان آذربایجان غربی 3-آموزشگاه موسیقی بیداد شهرستان ارومیه