کلاس آموزش گیتار الکترونیک - حضوری - تهران - رضا دانا
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره رضا دانا
تخصص: گیتار الکترونیک