کلاس آموزش پیانو - حضوری - تهران - معصومه جواهری نیا
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره معصومه جواهری نیا
تخصص: پیانو

3سال اموزشگاه آرشه جام جم
3سال آموزشگاه طریقت
آموزش از سال 94 تا کنون در اموزشگاه آوای نو
عضو خانه موسیقی
دارای کارت صلاحیت تدری از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
فارغ التحصیل موسیقی ( نوازندگی ساز جهانی پیانو)
فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی نزد اساتید ( مصطفی کمال پور تراب، استاد الهامیان) اصول مقدماتی سلفژ و آواز کر نزد استاد ( خانم آزاده) سلفژ پیشرفته بصورت خصوصی نزد استاد ( حامد مهاجر) نوازندگی پیانو بهره گیری از محضر اساتید ( دکتر سریر، خانم دلبر حکیم آوا، خانم چیستا غریب، تامارو دولیدزه، فریده عمران) نوازندگی دف بهره گیری از محضر استاد (محمد طریقت) به شیوه اجرایی مسعود حبیبی