کلاس آموزش تار و سه تار - حضوری - تهران - نوید ابراهیمی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره نوید ابراهیمی
تخصص: تار - سه تار

شاگرد استاد جلال ذوالفنون از سال 1364