کلاس آموزش گیتار - حضوری - اصفهان - محمد مُجَدّراصیل
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره محمد مُجَدّراصیل
تخصص: گیتار

سوابق تدریس:
رهبری دو ارکستر گیتار کلاسیک در دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان - آموزشگاه سازک - اسفند ٩٥
دو سال تدریس به صورت اسیستنت و یک سال به صورت مستقل زیر نظر استاد میثم اسدیان -
آموزشگاه سازک
استاد گیتار کانون موسیقی دانشگاه صنعتی اصفهان (کلاسیک و پاپ) ، ٩٦ - اکنون
استاد گیتار آموزشگاه آواک (کلاسیک و پاپ) - نظرغربی، روبهروی خواجه پطرس (آموزشگاه آقای
زمانی) ، ٩٦ - اکنون
استاد گیتار آموزشگاه آهنگ (کلاسیک و پاپ) - بلوار کاوه، بعد از روگذر ٢٥ آبان ، ٩٦ - اکنون
استاد گیتار آموزشگاه همنوازان (کلاسیک و پاپ) - زرینشهر (آموزشگاه آقای طالبی به مدیریت آقای
اسحاقیان) ، ٩٦ - اکنون
استاد گیتار آموزشگاه روح افزا (کلاسیک و پاپ) – بلوار ارتش (آموزشگاه آقای موید) ، ٩٦ - اکنون
مسترکلاسها و کارگاهها:
شرکت در مستر کلاس پروفوسور لیلی افشار (استاد گیتار کلاسیک دانشگاه ممفیس آمریکا و رئیس
دپارتمان گیتار این دانشگاه) - آموزشگاه موسیقی نوای هزاردستان - مرداد ٩٤
شرکت در کنسرت آموزشی پروفوسور لیلی افشار - مرداد ٩٤
شرکت در مستر کلاس پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی سازک - مرداد ٩٥
شرکت در کنسرت آموزشی پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی سازک - مرداد ٩٥
شرکت در مستر کلاس پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی نت نوازان - اسفند ٩٥ - اجرای
با همراهی پیانو (به جای ارکستر) Joaquin Rodrigo اثر Concierto de Aranjuez موومان دوم
شرکت در کنسرت آموزشی پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی نت نوازان - اسفند ٩٥
شرکت در مستر کلاس پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی بسته نگار - مرداد ٩٦
شرکت در کنسرت آموزشی پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی بسته نگار - مرداد ٩٦
شرکت در مستر کلاس پروفوسور لیلی افشار - آموزشگاه موسیقی آوای سپاهان - دی ٩٦
شرکت در کارگاه دستگاههای موسیقی ایرانی استاد حمیدرضا حسن پور (عضو کمیته تخصصی مدرسان
تار و سه تار اصفهان، استاد دانشگاه سپهر اصفهان) - دانشگاه اصفهان - پاییز ٩٣
شرکت در کارگاه هارمونی، کنترپوان و فرم استاد مهدی ترمه باف (استاد دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان
و رهبر ارکستر پارتاک) - دانشگاه صنعتی اصفهان - پاییز ٩٤
شرکت در کارگاه ریتم شناسی پیشرفته استاد جعفر قاضی عسگر (نوازنده تنبک گروههای نقش جهان و
بامداد و اجرا در دبی آلمان و قطر، و نوازندهی گروهای مختلف دیگر در ایران) و استاد علی دری (نوازنده
درامز در گروههای مختلف در اصفهان) - دانشگاه صنعتی اصفهان - اسفند ٩٤
شرکت در کارگاه مبانی اجرایی استاد مهدی ترمه باف - دانشگاه صنعتی اصفهان - آبان ٩٥
شرکت در ٨ جلسه کارگاه قواعد شعر کلاسیک استاد علی شوش (جهت یادگیری وزنها و قواعد شعری و
ترانه ها جهت استفاده در تدریس آواز گیتار پاپ و شناخت درست ترانه ها و قواعد حاکم بر آنها) -دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن، اسفند ٩٥ و فروردین ٩٦
شرکت در کارگاه گویندگی استاد نصرالله مدقالچی (از بهترین گویندگان و دوبلر های کشور) جهت یادگیری صحیح ادای کلمات در تدریس آواز گیتار پاپ - آموزشگاه بهار - دی ٩٦

اجرا در سالن ٣٥٠ نفری شهید فتوحی، جشنوارهی موسیقی نغمه، اردیبهشت ٩٥ با حضور اساتید داور از
( جمله استاد مرتضی شفیعی (رهبر ارکستر سمفونیک اصفهان، مقام اول آهنگسازی در جشنواره فجر ٩٠
اجرا در سالن ٣٥٠ نفری شهید فتوحی، جشنوارهی موسیقی استانی نغمه، اردیبهشت ٩٦ با حضور اساتید
داور از جمله استاد مرتضی شفیعی
اجرای کنسرت آموزشی در آموزشگاه نوای مهر - زمستان ٩٣
اجرای کنسرت آموزشی در آموزشگاه هزار دستان - آبان ٩٤
اجرای کنسرت آموزشی در آموزشگاه سازک - اسفند ٩٥
اجرای هفتگی در دانشگاه صنعتی اصفهان در برنامهی نشست موسیقی کانون موسیقی دانشگاه صنعتی
اصفهان از دی ٩٤ تا اردیبهشت ٩٦ تقریباً هر هفته
اجرا در برنامهی معارفهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه صنعتی اصفهان - مهر ٩٥