تنبک -حضوری -اصفهان - تنبک -حضوری -اصفهان فرناد صدقی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398
زمان تحویل تکالیف یکشنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره تنبک -حضوری -اصفهان فرناد صدقی
تخصص: تنبک

فراگیری موسیقی را از سال 1383 با ساز تنبک نزد استید مرتضی قاسمی، جعفر قاضی عسکر، نوید افقه و در ادامه با ساز تار از سال 1392 نزد استادحمید رضا حسن پور آغاز کرده.

کسب مقام اول رشته تنبک در استان اصفهان در سال 1392
دریافت لوح و تندیس اجرای شایسته در پنجمین جشنواره استانی نغمه در سال 1396
دریافت لوح و تندیس اجرای برتر تکنوازی تنبک در ششمین جشنواره استانی موسیقی نغمه در سال 1397

جز نفرات برگزیده رده سنی و راه یافته به اجرای نهایی در دهمین و یازدهمین جشنواره ی موسیقی جوان در سالهای 1395 و 1396