هنرجوی نمونه کلاس سنتور
مدرس : نجمه روحانی زاده

قطعه چهارباغ اجرای مریم بدری
چهارمضراب همایون اجرای
چهارمضراب کردبیات اثر استاد مشکاتیان اجرای آناهیتا ارشدی
ترانه لری اجرای فرهاد عنایتی
چهارمضراب دشتی اجرای داوود صدیقی زاده
رنگ همایون اجرای سمیرا کشاورز
رنگ ابوعطا اجرای مریم بدری
زردملیجه اجرای مهرانه
چهار مضراب عراق اجرای آقای مهران اسماعیلی