رضا زیدآبادی
هارمونیکا (سازدهنی) – گیتار کلاسیک
متولد 1363
لیسانس تربیت بدنی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فعالیت موسیقی از سال 77 با ساز تار و سه تار
ادامه فعالیت موسیقی از سال 78 با ساز گیتار پاپ و کلاسیک نزد اساتیدی چون سعید کریمی ، دکتر چهکندی ، مهدی آرین
و ادامه آموزش گیتار کلاسیک نزد افشین ترابی
بهره گیری از مستر کلاسهای مارسین دیلا و آنیلو دزی دریو و مسترکلاسهای پرفسور لیلی افشار
شروع فراگیری هارمونیکا از سال 80 بطور خودآموز و بهره مندی از محضر اساتیدی چون استاد طیب ، موسی دوست
شروع بع تدریس گیتار پاپ و هارمونیکا از سال 83در آموزشگاه های مختلف از جمله :
آفاق نوین ، مکتوب نخست ، بسته نگار ، شباهنگ ، آراد ، وزیری ، پدیده ، ولیزاده ، شهاب ، سلیست ، هزاردستان ، درویشخوان ، سماع و ...
اجراها و فعالیت های اجرایی
شرکت در فستیوال گیتار کلاسیک ترکیه
برگزاری کنسرت های آموزشی
رسیتال گیتار کلاسیک و هارمونیکا سال 88
ارائه و تهیه لوح فشرده هارمونیکا در سال 87