مجتبی کرمی
نی - نی انبان
متولد 1358
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فعالیت هنری از سال 1368
دریافت گواهینامه مهارت نوازندگی ساز ایرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
دریافت گواهینامه مهارت سرایش و تربیت شنوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
دریافت گواهینامه مهارت همنوازی ساز ایرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
دریافت گواهینامه مهارت نوازندگی ساز پیانو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
دریافت گواهینامه مهارت آواز گروهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
دریافت گواهینامه مهارت هماهنگی عمومی موسیقی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1391
جوایز و افتخارات
دریافت لوح تقدیر از سرکنسول فدراسیون روسیه
دریافت لوح تقدیر از رایزن فرهنگی ایران-ترکمنستان
دریافت لوح تقدیر از رایزن فرهنگی ایران-بلغارستان
دریافت لوح تقدیر از کاردار سفارت ایران در مالزی
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرای کنسرت های متعدد با گروه ناسوت به سرپرستی محسن طاهرزاده 1385
اجرای کنسرت با گروه نقش جهان به سرپرستی مهرداد کاظمی در فرانکفورت
اجرای در ارکستر مجلسی خورشید به سرپرستی فرید اسماعیلی سال 1389
اجرای کنسرت با گروه چاوش گران اصفهان به سرپرستی هادی چاووشی 1388
اجرا در ارکستر بزرگ سروش اصفهان به سرپرستی احمد توجه
اجرای کنسرت با گروه موسیقی بسته نگار 1386
اجرای کنسرت در فستیوال شبهای سفید روهر آلمان
اجرای کنسرت با گروه های مختلف در کشورهای آلمان ، صربستان ، ترکیه ، هند ، ترکمنستان ، بلغارستان ، مالزی و ...
نمونه کارهای ویدئویی
01