پارسا حسن دخت
آواز ایرانی و نوازندگی سه تار
متولد 1366
کارشناس متالوژی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
آغاز فعالیت هنری از سن 10 سالگی در رشته آواز در اصفهان نزد استاد طباطبایی
فراگیری اصول صداسازی و ردیف طاهرزاده نزد حمید رضا نوربخش
شرکت در کارگاه آواز استاد محمد رضا شجریان
تصنیف خوانی و وزن خوانی نزد کامیار فانیان
فراگیری آواز در مکتب اصفهان نزد استاد علی اصغر شاهزیدی
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرای کنسرت های متعدد در تهران ، اصفهان ، گرگان ، تبریز ، گنبد ، بندرترکمن ، بوشهر ، قونیه و ...