سعید دائی زاده
تار - سه تار
متولد 1364
کارشناس موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فراگیری موسیقی را از سال1374 نزد اساتیدی چون؛ مسعود کبوتری ، مهران اعظمی کیا ، بهداد بهزادی و ادامه آن نزد اساتیدی چون ؛ مسعود شعاری ، داریوش پیرنیاکان ، محمد رضا لطفی ، حمید خبازی ، پیام جهانمانی
اخذ کارت مربیگری از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سال 1387
ورود به دانشکده موسیقی در سال 1387
تدریس از سال 1383 در آموزشگاه های؛
وزیری - نوای مهر- آرپا – اوج - حوزه هنری فولاد شهر- اراد – سپهر – شیدا و...
سرپرستی و آهنگسازی گروه امرداد
تالیف کتاب قطعات اذری
اجراها و فعالیت های اجرایی
همکاری با گروه های مختلفی چون؛ ققنوس - نغمه ی اصفهان – ادیب - اخوان ثالث - ارکستر مضرابی - ارکستر ملی – نوای مهر-چکاد تاراز- ژولیاک - گرامیداشت طباطبائی - مهربانگ و ...
- شرکت در فستیوال جاده ابریشم کره جنوبی ۲۰۱۵