مازیار کنعانی
سه تار
متولد
کارشناس آمار - دانشجوی کارشناسی ارشد موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
- مدیریت کانون موسیقی دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1388 تا 1390
- دریافت کارت صلاحیت تدریس حوزه هنری در سال 1389
- دریافت کارت صلاحیت تدریس وزارت ارشاد اسلامی در سال 1390
- تالیف جزوه ی آموزشی در زمینه ی نوازندگی سه تار( «بیست تمرین،مقدمه ای در نوازندگی سه تار») 1390
جوایز و افتخارات
- برگزیده در جشنواره ی دلنوازان حوزه هنری اصفهان در سال 1384
- برگزیده در بیست و دومین جشنواره ی بین المللی فجر (بخش جوان) ، دیماه سال 1385
اجراها و فعالیت های اجرایی
- راه اندازی و سرپرستی گروه موسیقی پرند در تابستان 1389 (نوازنده و سرپرست گروه پرند در کنسرتهای سال 89 این گروه)
- سرپرستی گروه پرند و شرکت در دومین فستیوال گروه نوازی دانشجویان کشور، به عنوان گروه منتخب، تالار اندیشه ، تهران، اردیبهشت 1390
- ساخت موسیقی متن تئاتر "حال ما" در سال 1383 (منتخب مسابقات تئاتراستان اصفهان)
- اجرای کنسرت دونوازی سه تار و تمبک «نوبانگ کهن» ،صنعتی اصفهان 1391
- اجرای کنسرت دونوازی سه تار و تمبک «ترکمن» ،اصفهان 1391
- سرپرست و آهنگساز همنوازان راوشین 1391
- همکاری به عنوان نوازنده با گروههای همساز ( تهران) هونیواک(اصفهان-فرشچیان) چکاو(شهرکرد) ، همنوازان صهبا ( اصفهان) کما ( جز – فیوژن،تهران) 1391
- سه تار مایستر ارکستر مضرابی اصفهان 1391
- همکاری با کوارتت زهی با همکاری نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران، به عنوان آهنگساز و نوازنده،اصفهان 1392
- همکاری به عنوان نوازنده با گروههای ناسوت (فرشچیان اصفهان) کنانه (سوره اصهان) ارکستر مضرابی (خورشید اصفهان)