آرمین غلامی
گیتار پاپ
متولد 1366
کارشناس ارشد برق کنترل
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
آغاز فعالیت موسیقی از سال 1379 نزد استاد حسین مرشد طلب با ساز گیتار پاپ
نوازنده سازهای فلوت کلید دار ، گیتار الکتریک و گیتار در سه سبک پاپ ، فلامینکو و کلاسیک
آغاز تدریس موسیقی از سال 1385 در آموزشگاه های آفاق ، ادیب ، خانه فرهنگ شهرک مجلسی ، خانه فرهنگ گندمان و . . .
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرای کنسرت به همراه استاد حسین مرشد طلب در سال 1382
اجرای کنسرت گروه کر شهرستان بروجن در شهرهای مختلف در سال 1383
اجرای کنسرت گروه موسیقی آفاق در دانشگاه اصفهان ، شهرکرد نجف آباد درسال 1387
تنظیم و اجرای کنسرت گروه موسیقی تلفیقی خورشید تابان در فرهنگسرای بروجن در سال 1391
اجرای کنسرت پژوهشی با شرکت هنرجویان برتر آموزشگاه در سال 1392
نوازندگی در استدیوهای مختلف کشور