شاهین عابدی زاده
مدرس سازهای غیر ایرانی
متولد 1363
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
- نوازندگی دف زیر نظر استاد رامین رحیمی
- نوازندگی تار نزد اساتید:عرفان گنجه ای- فریبرز عزیزی و آریا پیر عطایی
- نوازندگی ویلون سل زیر نظر اساتید: محسن تویسرکانی – داوود جعفری – مجید اسماعیلی و آیدین احمدی نژاد
- گذراندن دوره های هارمونی ، کنترپوان، فرم، ارکستراسیون و آهنگسازی زیر نظر اساتید: امیرحسین اسلامی و محمد حسین حمیدی و محسن الهامیان و سعید لطفی
اجراها و فعالیت های اجرایی
- ارکستر دانشگاه هنر
- ارکستر جوانان
- ارکستر مهستان
- ارکستر ملی اندیشه
- ارکستر گلستان
- ارکستر گلهای نوین
- گروه مهر
- گروه همنواز
- گروه بامدادان و گروه عود زریاب
سرپرستی , آهنگسازی و تنظیم ارکستر گلستان را از سال 89 الی
سرپرستی و آهنگسازی و تنظیم گروه تلفیقی بامدادان از سال 91 الی 93