امین اسماعیلی
پیانو - کیبورد
متولد
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
کنسرت بی کلام -آهنگساز تنظیم کننده و نوازنده پیانو و کیبورد -آذر 1387 -دانشگاه صنعتی اصفهان تالار 8
ارکستر پرنیان -نوازنده پیانو کیبورد -پرکاشن -تابستان 90 و 91 -فولادشهر سینما فرهنگ
گروه کر سدا -تنظیم کننده نوازنده پیانو –تابستان 91 -اصفهان سالن حوزه هنری
کنسرت ایرج- نوازنده پیانو کیبورد - تابستان 92 - تهران تالار اندیشه
کنسرت حمید نصر -نوازنده پیانو کیبورد -مهر 92 -اصفهان سالن استاد فرشچیان
کنسرت گروه سایا - نوازنده کیبورد - اسفند 92 - اصفهان سالن استاد فرشچیان