امیررضا قضائی
مدرس سازهای ایرانی
متولد 1365
تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
ابتدا به تحصیل ویولون سپس اقدام به یادگیری تار و سه تار نزد اساتید برجسته اصفهان ، ولی به دلیل عشق وافر به ساز اصیل ایرانی بربت ( عود ) سعی در یادگیری تخصصی این ساز نزد اساتیدی همچون آقایان امین حیدری و مجید ناظم پور.مدرس حوزه هنری اصفهان ازسال 1389 و همچنین به صورت خصوصی.دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. همکاری با گروه هایی همچون نغمه.نغمه اصفهان.مکتوب نخست.همایون.پارسیان و...