امیر امیر حسینی
سازهای کوبه ای ( طبلای هندی ، تنبک ، کوزه ، کاخن ، دمام ، دم دم ، داربوکا و....)
متولد
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
در سال 1379 وارد هنرستان موسیقی اصفهان ( اولین دوره راهنمایی موسیقی ) شد ، سازهایی که در طول تحصیل درهنرستان آموخت :
ویولن ، پیانو ، تاروسه تار و تنبک
بعداز فارغ التحصیلی مشغول فراگیری علم تنبک نوازی شد ،و چندجلسه ای از محضراساتید
آقایان : بهمن رجبی ، جعفر قاضی عسگر ، نویدافقه بهره مند شد .
بعد از آن باساز طبلای هندی آشناشد و نزد استاد درشن آنند رفت ، وبعد از مدتی با معرفی استاد درشن آنند ، مشغول فعالیت در گروه های هنری شد .
وی استاد درشن آنند را پدر هنری خویش میداند.
اجراها و فعالیت های اجرایی
همکاری با سفارت هندوستان
شرکت در جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه
شرکت در جشنواره بین المللی موسیقی فجر
اجرای کنسرت در تالار وحدت
اجرای کنسرت در تالار اندیشه ( تهران )