رضا رجبی
پیانو _ دارمز _فلوت ریکوردر_سازهای کوبه ای_موسیقی کودک
متولد 1352
مدرس سازهای غیر ایرانی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
رضا رجبی در اردیبهشت 1352 در شیراز متولد شد.
وی در آغاز کار هنری خود موسیقی را با نوازندگی ساز پیانودشروع کرد و با گذراندن دروس نظری موسیقی پا به عرصه آهنگسازی گذاشت و در طی مسیر شروع به نواختن درامز و سازهای کوبه ای کرد و هم اکنون عضو درجه یک خانه
موسیقی ایران است.
رضا رجبی در ضمینه های مختلف موسیقی همچون تدریس پیانو.تدریس موسیقی کودک و تربیت مربی ارف نیز فعالیت دارد.