آتا قویدل
گیتار پاپ و فلامنکو
متولد 1366
کارشناسی عمران
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
آشنایی با نرم افزارهای کیوبیس و ریزن ، مدرس سلفژ و تءوری موسیقی
آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی پاپ