رامین شاهین کار
تار - سه تار - تئوری موسیقی
متولد 1365
کارشناسی هنر
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
اساتید : حسین علیزاده، جلال ذولفنون ،جهانگیر نهاوندی
سوابق : همکاری با گروهخ های متعدد داخلی به عنوان نوازنده تار و سه تار از سال1382
آهنگسازی تئاتر های : وقتی همه خوابیم - مسخ - مبکث - رواوچینان - روز مرگ در داستان هملت
دوئت تار و پیانو 2009 yerevan
همکاری با گروه اسپانیایی sandrow 2009 به عنوان نوازنده و تنظیم کننده
شرکت در جشنواره های موسیقی داخلی و خارجی
تدریس تار و سه تار و تئوری موسیقی از سال1385
جوایز و افتخارات
تالیفات : توری موسیقی به زبان ساده (آموزش تصویری)