فاضل نعمت اللهی
ساز دارمز _ کاخن
متولد 1370
دیپلم موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع فعالیت موسیقی از سال 87
تخضض : درامز -کاخن
اساتید : استاد امین قومی نژاد - آرش مقدم
اجراها : همکاری با خواننده های برند پاپ کشوری
عضو انجم صنفی هنرمندان موسیقی ایران
عضو انجمن iranian drummer ( ساز های کوبه ای )
سرپرست گروه برناک
سرتیفیکیت از claus hessler
شرکت در ورکشاپ آقای jojomaernerve
نمونه کارهای ویدئویی