معصومه جواهری نیا
پیانو
متولد 1363
کارشناسی نوازندگی پیانو کلاسیک
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
3سال اموزشگاه آرشه جام جم
3سال آموزشگاه طریقت
آموزش از سال 94 تا کنون در اموزشگاه آوای نو
عضو خانه موسیقی
دارای کارت صلاحیت تدری از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی
فارغ التحصیل موسیقی ( نوازندگی ساز جهانی پیانو)
فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی نزد اساتید ( مصطفی کمال پور تراب، استاد الهامیان) اصول مقدماتی سلفژ و آواز کر نزد استاد ( خانم آزاده) سلفژ پیشرفته بصورت خصوصی نزد استاد ( حامد مهاجر) نوازندگی پیانو بهره گیری از محضر اساتید ( دکتر سریر، خانم دلبر حکیم آوا، خانم چیستا غریب، تامارو دولیدزه، فریده عمران) نوازندگی دف بهره گیری از محضر استاد (محمد طریقت) به شیوه اجرایی مسعود حبیبی