ابوالفضل ریزه بندی
سه تار
متولد 1366
دانشجوی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
10 سال نوازندگی سه تار
اساتید : کیوان ساکت سلمان سالک علی رادمان علی بهرامی فرد
اجراها و فعالیت های اجرایی
کنسرت های متعدد در شهرهای مختلف کشور - آهنگسازی برای سازهای ایرانی در بخش جنبی جشنواره فجر