رضا کریمی
پیانو
متولد 1366
کاردانی موسیقی از کنسرواتوار تهران -لیسانس بیوشیمی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
مدرس پیانو کودکان
شروع فراگیری کیبورد از سال 1384
آغاز فراگیری پیانو نزد استاد الکس هوانسیان از سال 1386
ادامه فراگیری پیانو نزد استاد کلارا بوکوچاوا از سال 1388 تا 1391
و 3 سال سابقه تدریس پیانو و کیبورد کودکان 6 تا 12 سال
روش تدریس :
جان تامسون
بیر
تارپین یان
چرنی 599
آنامگدالانا باخ
کلمنتی
انوانسیون باخ
اجراها و فعالیت های اجرایی
دریافت لوح تقدیر و لوح سپاس در جشنواره تئاتر در سال های 85تا91
دریافت لوح سپاس و لوح تقدیر در همایش ها موسیقی در سال های 84 تا 88
آهنگسازی و نوازندگی پیانو در چندین آلبوم
شرکت در جشواره های موسیقی
شرکت در جشواره های تئاتر به عنوان آهنگساز و نوازنده
آهنگسازی و نوازندگی نمایش های تئاتر
اجرای کنسرت دانشجویی در کنسرواتوار تهران