عرفان بطلانی
تنبک
متولد 1374
کارشناسی عمران
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
نوازنده تنبک و عود
دانشجوی رشته مهندسی معماری
آغاز فراگیری ساز تنبک از سال 85 نزد اساتیدی چون حسین کیوان،شهریار بلوچستانی،محمد جعفر قاضی عسگر و نوید افقه
کسب مقام دوم کشوری تک نوازی تنبک در دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 1395
همکاری و اجرای کنسرت با
ارکستر موج نو به سرپرستی علی قمصری و خوانندگی محمد معتمدی
ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی
ارکستر فیلارمونیک پارسه
ارکستر مضرابی اصفهان
گروه سروا
گروه هونیواک
گروه مهرآهنگ
گروه کامو
گروه نوژین
گروه شهنواز
گروه نیواک
گروه دگرسو
گروه چکاو
تکنوازی تنبک در برنامه شب هایی با تنبکنوازان اصفهان