فرزاد جان نثاری
گیتار الکتریک - فلامینکو - پاپ
متولد
کاردانی مهندس مدیریت
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
سال شروع موسیقی :1390
سال شروع تدریس موسیقی :1393
تدریس خصوصی گیتار و گیتارالکترونیک در آموزشگاه های تراز اول
ساز های تخصصی: گیتار الکترونیک-گیتار الکترونیک- آکوستیک- گیتار کلاسیک
اجرای موسیقی در افتتاحیه شهر رویاها اصفهان با حضور هیات دولت 1393
همکاری با گروه های موسیقی روژان -سرپرست مهدی نیکخویی 1392-1393
همکاری با ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی از سال 1395 تا کنون
همکاری با گروه موسیقی فراز به خوانندگی فرزاد شاه علی و اجراهای متعدد در استان
شرکت در مستر کلاس آنلاین martinmiller
همکاری با گروه راک فارنهایت 1397