تنبک -حضوری -اصفهان فرناد صدقی
تنبک
متولد 1376
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
فراگیری موسیقی را از سال 1383 با ساز تنبک نزد استید مرتضی قاسمی، جعفر قاضی عسکر، نوید افقه و در ادامه با ساز تار از سال 1392 نزد استادحمید رضا حسن پور آغاز کرده.
جوایز و افتخارات
کسب مقام اول رشته تنبک در استان اصفهان در سال 1392
دریافت لوح و تندیس اجرای شایسته در پنجمین جشنواره استانی نغمه در سال 1396
دریافت لوح و تندیس اجرای برتر تکنوازی تنبک در ششمین جشنواره استانی موسیقی نغمه در سال 1397
اجراها و فعالیت های اجرایی
جز نفرات برگزیده رده سنی و راه یافته به اجرای نهایی در دهمین و یازدهمین جشنواره ی موسیقی جوان در سالهای 1395 و 1396
نمونه کارهای ویدئویی