دف مریم هاتفی
دف
متولد 1368
کارشناس کامپیوتر
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
نوازنده ساز دف و در حال فراگیری ساز سه تار و گذراندن دوره های آواز
تدریس خود را در سال 1394 آغاز و در حال حاضر در چندین آموزشگاه در حال تدریس میباشم.
اجراها و فعالیت های اجرایی
در یک سال اخیر گروه ژوان را سرپرستی میکنم و در حال فعالیت میباشم.
نمونه کارهای ویدئویی