سنتور پریسا پاک بین
سنتور
متولد 1369
فوق لیسانس رشته شهرسازی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
از سال1384 شروع به آموختن سنتور خدمت استادبهمن بابایی کردم تا سال 1394.
از سال 1394 تا سال 1396 به مدت دو سال در تهران دوره عالی را دوباره با استاد سعید ثابت گذراندم.
در سال 1393 دوره مربیگری ارف را با استاد ملکی گذراندم.
مدت چند ماه در مهد کودک در تهران مربی موسیقی کودکان بودم.
به مدت یک سال ساز ارف را با استادارغوان دانشور یاد گرفتم.
دوره های تئوری موسیقی و ریتم شناسی را با استاد خلیفه سلطان کار کردم.
در حال یادگیری گیتار هستم.
از مهر سال 1396 شروع به آموزش ساز سنتور کردم.
در آموزشگاه های آریا، گلبانگ، نوا، آوا در حال آموزش سنتور هستم.