دف محسن پرنون
دف
متولد 1364
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع آموزش سال 1377
اساتید حمید شیخ بهایی 1377
منصور پزشکی 1378
استاد بیژن کامکار 1381
استاد مسعود حبیبی 1380
فعالیت در گروه های = مهرشیراز درسال 1382 ، ایل آوا در سال 91-92 ، سپهر اصفهان در سال 1383-1385
سرپرست گروه عرشیان 94-92 ، سرپرست گروه سماع در سال 1394 ، سرپرست گروه موسیقی چلیپا 98-95
سرپرست گروه دفنوازان چلیپا 98-95
سابقه تدریس :از سال 1385 تا کنون
برگزاری ورکشاب دف در مسکو-روسیه 2009
میهمان ویژه بزرگداشت مولانا قونیه 2009
برگزاری کنسرت رسمی اولین گروه دفنوازان با نوازنده خانم در اصفهان مرداد 1397 و فروردین 1398
نمونه کارهای ویدئویی