خانه موسیقی
دانشنامه موسیقی ← دانستنیها ← آیا می دانید که ...
این ساختمان در Huinan city, Anhui Province, China  واقع شده و خود ساختمان به شکل یک پیانو (grand piano)  و ورودی و راه پله های آن به شکل یک ویولن بزرگ طراحی و ساخته شده است.