تازه های دانشنامه موسیقی
علی نقی وزیری
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
موسیقی دان و نوازنده تار – زاده تهران (1265-1358) بخاطر سابقه نظامی به کلنل معروف بود.
از شاگردان درویش خان و آقا حسینقلی. رییس مدرسه موسیقی. استاد دانشگاه. از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر ایرانی....
عود
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
بربط یا عود یا رود سازی زهی است که در خاورمیانه و کشورهای عربی رایج است و از قدیمی‌ترین سازهای شرقی به شمار می‌رود. درباره تاریخ پیدایش و خاستگاه این ساز، نظرات متفاوتی وجود دارد....