تازه های دانشنامه موسیقی
طبل چوبی شکاف دار
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
تاریخ این ساز به 7500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. این وسیله با برش، سوزاندن یا سوراخ کردن و ایجاد شکاف در دیواره قطعه ای چوب ساخته شده است که داخل آن را از قبل خالی کرده‌اند. برای این کار از چوبهای گرد مثل کنده درخت استفاده کرده و سه شکاف در آن ایجاد می‌کنند به طوری که در شکل می‌بینید شکل حرف H ایجاد می‌شود....
پیشینهٔ موسیقى درمانى
دانستنیها ← موسیقی درمانی
زمانى موسیقى در دست طبیبان وسیله‌اى براى تسخیر امراض و اشباح مزاحم و خروج آنها، با حرکات و آواهاى موزون بود. روزگارى دیگر در اندیشهٔ یونانیان براى تنظیم هارمونى عناصر بدن بکار مى‌رفت....