تازه های دانشنامه موسیقی
صفحه ای با خط میخی
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
این صفحه که در شهر نیپور عراق یافت شده 2000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. اولین نمونه از سازی است که روی آن کتیبه نگاری شده است. اگرچه این ساز شکسته شده است، ولی نوشته‌های روی آن اولین ملودی‌هایی که زمان باستان نواخته شده را بر ما آشکار می‌سازد....
محمد علی بهمنی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
محمدعلی بهمنی در ۲۷فروردین سال ۱۳۲۱در شهر دزفول به دنیا آمد.

وی دوران کودکی و نوجوانی را در تهران، کرج و بندرعباس گذراند و پس از تحصیلات مقدماتی از زمان کودکی در چاپخانه‌های تهران به کار پرداخت....