تازه های دانشنامه موسیقی
تقسیمات سنت و گام از دید الکساندر جی الیس
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
پایه گذار تفکرِ آتیِ موسیقی شناسی. به موسیقی همچون پدیده ای فرهنگی، و نه همچون پدیده ای صرفاً آکوستیکی و طبیعی، می نگرد« گام موسیقایی نه گامی واحد، نه "طبیعی" و نه حتی لزوماً ساخته شده برپایه ی قوانینِ شکل گیریِ اصوات موسیقایی است، بلکه بسیار متنوع، بسیار مصنوعی و بسیار هوس بازانه است»....
موسیقی در زرتشت
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← موسیقی و ادیان
زرتشت برای نخستین بار موسیقی مذهبی را در دنیا پایه‌گذاری کرد و شادی به عنوان یک اصل در آیین زرتشت در آمد....