تازه های دانشنامه موسیقی
تقسیم بندی سازهای ایرانی
تئوری موسیقی ← تقسیم بندی سازها
از دیدگاه صاحب نظران سازها را می‌توان به اشکال مختلف طبقه‌بندی کرد:
از حیث شکل، آوا، طنین، جایگاه در ارکستر سمفونی، فرهنگ، رنگ، اجزا، شکل، هدف تولید و ... ....
موسیقی در یهودیت
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← موسیقی و ادیان
موسیقی مذهبی یهود را ساخته حضرت داوود (ع) می‌دانند که هم نوازنده و هم سازنده بود و هم بر اساس کتاب عاموس نبی مخترع آلات موسیقی و هم اوست که قوم لاوی را به حراست و اداره موسیقی مذهبی گماشت...