تازه های دانشنامه موسیقی
سوسن اصلانی (دهلوی )
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
سوسن اصلانی به سال 1341 آموزش موسیقی را با ساز تخصصی سنتور از هنرستان موسیقی ملی آغاز نمود و پس از دوره ی لیسانس به تدریس سنتور و همنوازی در هنرستان های موسیقی دختران و پسران پرداخت....
موسیقی در مسیحیت
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← موسیقی و ادیان
پولس حواری مؤمنان را تشویق می‌کرد که "مزمور، ثنا و آوازهای مذهبی " را به پیشگاه خداوند تقدیم کنند و در نامه اول خود به قرنطیان می‌نویسد"...هنگامی که نزد یکدیگر جمع می‌شوید، هر کدام سهمی ادا کنید، آوازی در نیایش، درسی، مکاشفه ای و یا تفسیری فراهم آورید...