تازه های دانشنامه موسیقی
داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﺮان
کتاب شناسی ← موسیقی
دایره المعارف بزرگ است در عرصه سازشناسی که در سال 2002 جایزه جامعه بین المللی اتنوموزیکولوژی را نصیب این پژوهشگر ساخت...
اپلیکیشن تیونر (tuner) برای سیستم عامل ios
ابزارهای کاربردی ← نرم افزار کوک و نوازندگی
یک نرم افزار ساده و کاربردیست که جهت کوک همه سازها قابل استفاده می باشد.
در صورت نیاز به معرفی و اطلاعات بیشتر در خصوص تیونرها به بخش موسیقی دیجیتال در دانشنامه آکادمی مراجعه فرمایید....