تازه های دانشنامه موسیقی
قیچک
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
قِـیچَک یا غیژک یکی از سازهای زهی در موسیقی ایرانی است که مانند کمانچه با آرشه نواخته می‌شود.
جنس کاسه ی طنینی قیچک از چوب گردو یا توت بوده و سیم‌های آن فلزی هستند....
موسیقی در مسیحیت
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← موسیقی و ادیان
پولس حواری مؤمنان را تشویق می‌کرد که "مزمور، ثنا و آوازهای مذهبی " را به پیشگاه خداوند تقدیم کنند و در نامه اول خود به قرنطیان می‌نویسد"...هنگامی که نزد یکدیگر جمع می‌شوید، هر کدام سهمی ادا کنید، آوازی در نیایش، درسی، مکاشفه ای و یا تفسیری فراهم آورید...