تازه های دانشنامه موسیقی
بلند صداترین آلت موسیقی جهان
دانستنیها ← ترین ها
آلپ هرن نوعی شیپور است که از چوب ساخته شده و توسط ساکنین کوهستانهای کشور سوییس برای برقرار کردن ارتباط با یکدیگر از قرون وسطا یا حتی زودتر از آن استفاده می شده است....
ویولن
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
ویولن در اصل سازى شرقى است که بعد از جنگ‌هاى صلیبى به اروپا راه یافت. این ساز جنسش از چوب است و وزن سبک و انداه‌اى کوچک دارد. ویولن داراى بدنه، دسته و سر است....