تازه های دانشنامه موسیقی
جاشوا بل نوازنده دوره گرد
دانستنیها ← آیا می دانید که ...
بل در طول 43 دقیقه، با ویولن دست ساز 5/3 میلیونی‌اش که در 1713 توسط آنتونیو استرادیواری ساخته شده، شش قطعه کلاسیک را اجرا کرد. در این مدت، تنها 7 نفر ایستادند و به نوای ویولن او برای دقیقه‌ای گوش دادند. 1071 نفر اصلاً نگاه هم نکردند و گذشتند و فقط یک نفر او را شناخت!...
ریتم
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
در عامترین معنا، سیلان منظم موسیقی در زمان است....