تازه های دانشنامه موسیقی
رضا مهدوی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
نوازنده ومعلم سنتور، پژوهشگرومؤلف وهنرآموخته نزد حسین ملک، رضاشفیعیان، مسعودشناسا، پرویزمشکانیان وفرامرزپایورو... مجیدکیانی(ردیف نوازی) وکنسرت های متعدد درداخل وخارج ازایران وپایه گذارومدیرهنرستان موسیقی حوزه هنری وبخش موسیقی دانشگاه سوره واولین مؤسس درراه اندازی نخستین تریبون های آزاد جمعی برای معرفی کاروآثارموسیقی دانان ایرانی ......
Acoustica Mixcraft v6.0
موسیقی دیجیتال ← نرم افزار ها
نام نرم افزار قدرتمند و بسیار مفید به منظور آهنگسازی و تنظیم آنها می باشد ، اگر مایل به آهنگساری در محیط ویندوز هستید حتما می دانید که این کار بسیار راحت تز از کار با آلات موسیقی به صورت واقعی است...