تازه های دانشنامه موسیقی
داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﺮان
کتاب شناسی ← موسیقی
دایره المعارف بزرگ است در عرصه سازشناسی که در سال 2002 جایزه جامعه بین المللی اتنوموزیکولوژی را نصیب این پژوهشگر ساخت...
DJ Studio Pro 9.4.6.7.7
موسیقی دیجیتال ← نرم افزار ها
DJ Studio Pro نام نرم افزار حرفه ای و بسیار کارآمد در زمینه ی ویرایش و ساخت آهنگ های مختلف و الکترونیکی است ، با استفاده از این ابزار صوتی می توانید انواع آهنگ های الکترونیکی و بسیار زیبا بسازید....