تازه های دانشنامه موسیقی
خانه موسیقی
دانستنیها ← آیا می دانید که ...
این ساختمان در Huinan city, Anhui Province, China واقع شده و خود ساختمان به شکل یک پیانو (grand piano) و ورودی و راه پله های آن به شکل یک ویولن بزرگ طراحی و ساخته شده است....
عود
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
بربط یا عود یا رود سازی زهی است که در خاورمیانه و کشورهای عربی رایج است و از قدیمی‌ترین سازهای شرقی به شمار می‌رود. درباره تاریخ پیدایش و خاستگاه این ساز، نظرات متفاوتی وجود دارد....