تازه های دانشنامه موسیقی
Sony SpectraLayers Pro1.0.21
موسیقی دیجیتال ← نرم افزار ها
SpectraLayers یک نرم افزار برای ویرایش صوت می باشد که اطلاعات صوتی را به صورت یک تصویر طیفی 3 بعدی نمایش می دهد....
علی اکبر شهنازی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
علی اکبر شهنازی، نوازنده تار و ردیف دان و موسیقیدان، روز چهارشنبه ۲۳اردیبهشت سال ۱۲۷۶شمسی (عید قربان ۱۳۱۴قمری) در تهران خیابان ایران کوچه نصیر حضور متولد شد......