تازه های دانشنامه موسیقی
موسیقی کلاسیک
سبک های موسیقی ← سبک ها
به موسیقی هنری اروپا گفته می‌شود. شروع این سبک ازموسیقی مربوط به سال ۵۰۰ پس از میلاد است. موسیقی کلاسیک چهار دوران راشامل می شود که عبارتند از:دوران بارک، دوران کلاسیک، دوره رمانتیک و دوره کلاسیک مدرن....
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮﻣﻲ
کتاب شناسی ← موسیقی
این کتاب پس از بیست سال از انتشار اولین کتاب‌ها با عنوان اتنوموزیکولوژی در ایران به چاپ رسیده است. به عبارتی از سال 1365 و پس از انتشار دو کتاب "مبانی اتنوموزیکولوژی" محمدتقی مسعودیه و "اتنوموزیکولوژی" برونو نتل ، اولین باری است که مفاهیم جدید این حوزه علمی به صورت یک نوشته منسجم ارائه می‌شود....