تازه های دانشنامه موسیقی
سمفونی شماره ۹
دانستنیها ← آیا می دانید که ...
سنفونی ۹در زمانی ساخته شده که بتهوون کاملا ناشنوا بوده و منزوی از جامعه و تا حدودی به خاطر این ناتوانی احساس شرم و خجالت هم می کرد . به خصوص که در گیر با مسائل حقوقی برادر زاده اش هم بود وبدتر از همه متاثر از خود کشی او که نشان دهنده عدم توانائی بتهوون در ایجاد ارتباط لازم با این نوجوان بود ....
ابوالحسن علی بن نافع
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
ابوالحسن علی بن نافع معروف به زریاب نام یک برده ایرانی اصل کشاورز زاده متعلق به دیار فارس می باشد که در قرن نهم در دربار امویان به خدمت گمارده شده ....