تازه های دانشنامه موسیقی
بزرگ لشکری
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
بزرگ لشگرى به سال 1302 در خانواده‏اى که همگى با موسیقى آشنا بودند در تهران متولد شد پس از پایان تحصیلات ابتدایى بود که به موسیقى روى آورد. وى از سن پانزده سالگى بنا به تشویق مادرش، براى فراگیرى علم موسیقى، ویولن را نزد او به تمرین مى‏پردازد و چندى بعد کمانچه را در محضر استادانى چون: حسن بهارى، اصغر بهارى که دایى و پسر خاله‏اش بودند شروع مى‏کند....
کمانچه
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
کمانچه یکی از سازهای ایرانی و موسیقی خاور زمین است. این ساز علاوه بر شکم، دسته و سر، در انتهای تحتانی ساز پایه نیز دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار می‌گیرد...