تازه های دانشنامه موسیقی
باربد
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
او از مردم ری بود و با سخنانی موزون به همراه بربط، برای خسرو آهنگ‌هایی می‌ساخت که در آن، حوادثی را که دیگران جرأت بازگفتن آن را نداشتند، با زبان موسیقی و شعر بیان می‌نمود، که از آهنگ‌های باربد در ستایش پادشاه ۷۵ آواز بوده است....
رضا سقایی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
محمد رضا سقایی معروف به رضا سقایی ۲۰فروردین ۱۳۲۹در محله خوش‌بازار خرم‌آباد به دنیا آمد.

تحصیلات ابتدایی را در خرم‌آباد گذراند اما به دلیل مشکلات مالی و تنگی معیشت تحصیل را رها کردو شاگرد خیاط شد....