تازه های دانشنامه موسیقی
مهربانو توفیق
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
هربانو توفیق در ااسفنماه سال ۱۳۲۵ در تهران دیده بر جهان گشود. در سال ۱۳۴۴ دیپلم خود را از هنرستان عالی موسیقی در تهران دریافت کرد. در سال ۱۳۴۸ مدرک کارشناسی خود را در رشتهٔ موسیقی از دانشکدهٔ هنرهای زیبای تهران دریافت کرد.......
فرهنگ شریف
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
فرهنگ شریف در سال ۱۳۱۰در شهرستان آمل استان مازندران به دنیا آمد
فرهنگ شریف نوازنده نامی تار از چهار سالگی تحت تاثیر آموزش موسیقی به وسیله پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی به منزل آنها خصوصا عبدالحسین خان شهنازی برادر حاج علی اکبرخان شهنازی، موسیقی را فرا گرفت....