تازه های دانشنامه موسیقی
تقسیمات سنت و گام از دید الکساندر جی الیس
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
پایه گذار تفکرِ آتیِ موسیقی شناسی. به موسیقی همچون پدیده ای فرهنگی، و نه همچون پدیده ای صرفاً آکوستیکی و طبیعی، می نگرد« گام موسیقایی نه گامی واحد، نه "طبیعی" و نه حتی لزوماً ساخته شده برپایه ی قوانینِ شکل گیریِ اصوات موسیقایی است، بلکه بسیار متنوع، بسیار مصنوعی و بسیار هوس بازانه است»....
شاهین فرهت
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
شاهین فرهت در سال ۱۳۲۶در تهران متولد شد. کارشناسی موسیقی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
او سپس به آمریکا رفت و دوره کارشناسی ارشد را در مستر آهنگسازی از نیویورک به دست آورد. فرهت دکتری آهنگسازی را نیز از دانشگاه استراسبورگ فرانسه دریافت کرد....