تازه های دانشنامه موسیقی
نت نگاری
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
اسلوب نگارش موسیقی به شیوه ای است که بتواند زیر و بم صداها و نیز ریتم ها را برای موسیقی دانان مشخص سازد....
صفحه ای با خط میخی
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
این صفحه که در شهر نیپور عراق یافت شده 2000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. اولین نمونه از سازی است که روی آن کتیبه نگاری شده است. اگرچه این ساز شکسته شده است، ولی نوشته‌های روی آن اولین ملودی‌هایی که زمان باستان نواخته شده را بر ما آشکار می‌سازد....