تازه های دانشنامه موسیقی
بزرگ لشکری
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
بزرگ لشگرى به سال 1302 در خانواده‏اى که همگى با موسیقى آشنا بودند در تهران متولد شد پس از پایان تحصیلات ابتدایى بود که به موسیقى روى آورد. وى از سن پانزده سالگى بنا به تشویق مادرش، براى فراگیرى علم موسیقى، ویولن را نزد او به تمرین مى‏پردازد و چندى بعد کمانچه را در محضر استادانى چون: حسن بهارى، اصغر بهارى که دایى و پسر خاله‏اش بودند شروع مى‏کند....
جلال ذوالفنون
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
جلال ذوالفنون در سال ۱۳۱۶در آباده متولد شد. در کودکی با خانواده به تهران آمد، تار پدر و ویلن برادرش او را با موسیقی آشنا کرد و از ده سالگی به سه تار پرداخت....