همکاری با آکادمی آهنگ
  مدرس سازهای ایرانی
  - حداقل 3 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر
  - دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  ویا مدرک کارشناسی موسیقی
  - آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
  مدرس سازهای غیر ایرانی
  - حداقل 3 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر
  - دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  ویا مدرک کارشناسی موسیقی
  - آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
فرم درخواست همکاری
در صورتیکه شما در هر یک از موارد فوق تبحر داشته و می توانید به عنوان یک مدرس آموزش مجازی پاسخگوی هننرجویان آکادمی آهننگ باشید، اقدام به تکمیل فرم ذیل نموده تا در مراحل بعدی هماهنگی های لازم جهت همکاری انجام پذیرد
نام  
شماره تماس  
ایمیل
آدرس
متقاضی
فایل رزومه
توضیحات