کلاس های آموزشی
کلاس آموزش آواز
کلاس آموزش پیانو و کیبورد
کلاس آموزش دارامز و پرکاشن
کلاس آموزش دف و تنبک
کلاس آموزش دیوان
کلاس آموزش سازدهنی (هارمونیکا)
کلاس آموزش سنتور
کلاس آموزش علوم موسیقی
کلاس آموزش عود
کلاس آموزش فلوت کلیددار
کلاس آموزش کمانچه
کلاس آموزش گیتار
کلاس آموزش نی و نی انبان
کلاس آموزش ویولن
کلاس های آموزش تار و سه تار