نجمه روحانی زاده
موسیقی کودک و نوجوان - اُرف
متولد 1364
کارشناسی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
شروع تدریس موسیقی کودک از سال 1385
اخذ کارت صلاحیت تدریس موسیقی کودک در سال 1388
همکاری با موسسات و آموزشگاه های متعدد از جمله :
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شعبات 3 و 6 و 4 و مرکزی
آموزشگاه موسیقی نوا - آهنگ و ...
جوایز و افتخارات
شرکت در مسترکلاسهای :
گروه آدمک
Doug Goodkin
Keith Terry