طبل با پوست فیل
دانشنامه موسیقی ← تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
(37.000 سال پیش)
قدیمی ‌ترین طبل شناخته شده مربوط به 30.000 سال پیش است؛ یش وقتیکه مردم عادت داشتند از پوست حیوانات برای ساخت ابزار و آلات موسیقی استفاده کنند. این وسیله نیز اولین کشف انسان از ساز با پوست فیل است که مربوط به دوران عصر یخ انتارکنیکا می‌شود.
منبع: seemorgh.com