نرم افزار مبدل فایلهای تصویری برای سیستم عامل windows
دانشنامه موسیقی ← ابزارهای کاربردی ← نرم افزار مبدل صدا و تصویر
معرفی:
نرم افزار AVS Video Converter 8.4.1.540، یک نرم افزار مبدل فایلهای ویدئویی می باشد که امکان تبدیل اکثر فیلهای ویدئویی به هم مانند : AVCHD, TS, TOD, AVI HD, MOD, M2TS, AVI, MP4, WMV, Blu-ray, 3GP, MOV, DVD, VOB MPEG, RM, DVR-MS, MKV, FLVو ... را فراهم می کند.
امکان نصب آن روی سیستم عامل های XP,WIN7,WIN8,WIN7 X64,WIN8 X64وجود دارد.

راهنمای نصب و فعال سازی:
1-      ابتدا فایل setupرا اجرا نموده و برنامه را نصب نمایید.
2-      پس از اتمام نصب برنامه را ببندید.
3-      فایل patchرا اجرا کنید.
4-      در پنجره باز شده بر روی جمله junlajubalam   کلیک کنید.
5-      پس از مشاهده پیغام okپنجره ببندید.


 

راهنمای کار با نرم افزار – بخش مبدل  (Convert):
1-      برنامه را اجرا نمایید.
2-      با کلیک بر روی Browse…بالایی فایل مورد نیاز به تبدیل خود را انتخاب نمایید.
3-      با کلیک بر روی Browse…پایینی محل ذخیره فایلی که تبدیل خواهد شد را انتخاب نمایید.
4-      یکی از فرمتهای تصویری بالای نرم افزار را که می خواهید ویدئوی شما به آن فرمت تبدیل شود انتخاب نمایید.(بطور مثال TO MP4)
5-      در صورت نیاز به تغییرات دقیق تر و تغییر سایز و کیفیت تصویر از گزینه Advanced>>استفاده نمایید.
6-      در پایان برای تبدیل ویدئوی خود کلید Convert Now!را بزنید.


راهنمای کار با نرم افزار – بخش ویرایشگر (Edit):
شما می توانید در صورت نیاز به حذف بخشهایی از ویدئوی خود آن قسمت ها را علامت گذاری کرده تا در هنگام تبدیل حذف شوند ؛ بدین منظور :
1-      پس از انتخاب فایل مورد نیاز به تبدیل ، بر روی گزینه Editکلیک نمایید تا پنجره ویرایشگر باز شود.
2-      بر روی ابتدای قسمتی از ویدئو که نیاز است حذف شود نمایش گر را قرار داده و گزینه Trim Startرا بزنید و سپس به انتهای بخش مورد نیاز به حذف رفته و گزینه Trim endرا بزنید. به همین ترتیب قسمتهای دیگر مورد نیاز به حذف را علامت گذاری نمایید.
3-      سپس گزینه OKرا بزنید.
4-      در این حالت اگر تبدیل انجام دهید قسمت هایی که علامت گذاری نموده اید در فایل تبدیل شده حذف می گردند.
  

دانلود نرم افزار
 

منبع: lord of softwares