آیا موسیقی برا انسان تاثیر منفی میگذارد؟!
دانشنامه موسیقی ← دانستنیها ← موسیقی درمانی
برخلاف آن چه تا کنون از نقش شفا بخشی موسیقی گفتیم، برخی از موسیقی ها هستند که با توجه به مرکز موسیقی در مغز که هم مکان با بخش احساس است بر روی روح انسان تاثیر منفی می گذارد که دو نمونه از آنها و نتیجه تحقیقاتی که درباره ی آنها شده بیان می شود.

  • موسیقی تند و نقش آن در ایجاد رفتار پرخاشجویانه 
یک مطالعه در آمریکا، این باور عمومی را که گوش کردن به موسیقی تند و خشن بدون ایجاد هیچ تاثیر مضری به تخلیه عواطف و احساسات منفی کمک می کند را رد می نماید
پژوهشگران دانشگاه ایالتی آیوا و بخش خدمات انسانی تگزاس بر روی بیش از 500 دانشجو که به هفت آواز تند توسط هفت هنرمند و 8 آواز ملایم توسط هفت هنرمند دیگر گوش کرده بودند آزمایش هایی انجام دادند.
در این مطالعه برای ارزیابی احساسات و افکار پرخاشجویانه، از دانشجویان آزمونهایمختلف روانشناسی گرفته شد
نتایج به دست آمده نشان داد موسیقی تند بدون آنکه تحریک یا تهدیدی وجود داشته باشد احساسات خصمانه را افزایش می دهد
  •  موسیقی بسیار بم و نقش آن در ایجاد غم و ناامیدی 
دانشمندان انگلیسی در یک آزمایش نشان دادند صداهای بسیار بم و غیرقابل شنیدن برای انسان ها، موسوم به مادن صوت(Infrasound)، موجب بروز حالات غیرطبیعی از قبیل اضطراب، نگرانی، غم شدید و ناامیدی در افراد می شوند
دکتر ریچارد لرد از آزمایشگاه ملی فیزیک انگلیس برای بررسی تاثیر صداهای غیرقابل شنیدن بر افراد، آزمایشی ترتیب داد
در این آزمایش لرد و همکارانش در یک سالن بزرگ اجرای موسیقی زنده، قطعاتی از موسیقی را برای 750 شنونده پخش کردند و بدون اطلاع شنوندگان، در لا به لای برخی از این قطعات به کمک یک فلوت هفت متری اصوات بسیار بم و غیرقابل شنودی تولید کردند و سپس از شنوندگان خواستند تا واکنش خود به این قطعات موسیقی بیان کنند
با وجود اینکه شنوندگان نمی دانستند در کدام یک از قطعات موسیقی اصوات مادون صوت گنجانده شده، اما 22 درصد از آنها با اشاره به قطعات موسیقی حاوی صداهای غیرقابل شنود، بیان کردند که در هنگام شنیدن این قطعات دچار احساسات غیرعادی شده اند
این احساسات غیرعادی عبارت بودند از احساس نا آرامی و اندوه، ناامیدی شدید، نگرانی و اضطراب، تنفر و همچنین احساس ترس
صداهای مادون صوت به طور طبیعی و در هنگام وقایعی نظیر طوفان، وزش باد و تغییرات الگوهای آب و هوایی و همچنین برخی از انواع زلزله نیز تولید می شوند
دانشمندان عقیده دارند که چنین اصواتی ممکن است به طور طبیعی در برخی مکان ها و خانه ها نیز تولید شود که در پی آن ساکنین چنین مکانهایی ناخودآگاه احساس ترس و نگرانی می کنند و این احساسات خود را به وجود روح و یا مسایلی از این قبیل، نسبت می دهند.