قشنگ کامکار
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

قشنگ کامکار در سال ۱۳۳۲در سنندج به دنیا آمد
وی در سنین خردسالی فراگیری ویلن را نزد پدر؛ استاد حسن کامکار آغاز کرد و در همان سال‌ها با مهارت، قطعات استــاد صبـا را می‌نواخت.
قشنگ در گروه موسیقی پدر، علاوه بر نوازندگی ویلن به خوانندگی هم مشغول شد.
وی پس از سفر به تهران به فراگیری سه تار روی آورد و نزد چند تن از اساتید موسیقی از جمله سعید هرمزی، محمد رضا لطفی و حسین علیزاده به یادگیری این ساز پرداخت و نوازندگی سه تار را با جدیت بیشتری ادامه داد.
قشنگ نخستین بانویی است که پس از انقلاب به روی صحنه رفته و در تالار وحدت به همراه گروه کامکارها به اجرای کنسرت پرداخته است.
این حضور که پس از یک دوران وقفۀ کوتاه شکل گرفته بود، به صورت نقطۀ عطفی درآمد و تا حدودی مقدمات نقش آفرینی گستردۀ بانوان اهل موسیقی کشور را روی صحنه‌ها پدید آورد.
قشنگ کامکار همراه با خانم سیما بینا کنسرت‌های متعددی را برای بانوان در خارج از کشور اجرا کرده است.
وی در چندین آموزشگاه موسیقی، به تربیت نوازندگان سـه تار مشغول است.
قشنگ کامکار یکی از اعضای فعال در گروه کامکارها به حساب می‌آید و در آن گروه به نوازندگی می‌پردازد.