تفاوت ارکستر ملی و سمفونیک
دانشنامه موسیقی ← دانستنیها ← آیا می دانید که ...
فرق ارکستر ملی با ارکستر سمفونیک در چیست؟

مهمترین تفاوت ارکستر سمفونیک با ارکستر ملی، تفاوت در ساختار و ماهیت است.
این تفاوت در دو بخش و به صورت کلی وجود دارد: ساختار سازبندی (نوع سازها) و ساختار قطعات اجرایی
ارکستر سمفونیک همانطوری که از نامش پیداست دارای بافتی است که از سازهای سمفونیک تشکیل شده که هم از نظر صدادهی و هم از نظر قدمت و منشا پیدایش سازها، می شود گفت حالت جهانی پیدا کرده اند و دیگر مختص به یک کشور خاص نیستند. قطعاتی که این ارکستر اجرا می کند نیز جهانی شده اند و معمولا نام آهنگساز اهمیت دارد تا نام کشوری که آهنگساز در آن به دنیا آمده است.
در صورتی که در ارکستر ملی یک کشور مثل ارکستر ملی ایران، بافت سازها ترکیبی از سازهای ایرانی و سازهای سمفونیک است و قطعاتی که در این ارکستر اجرا می شود نیز قطعات آهنگسازان ایرانی و با ساختار موسیقی ایرانی است.