محمد حسن معیری
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

محمد حسن معیری(بیوک معیری)که در اشعارجدی از تخلص"رهی"و در اشعار فکاهی و انتقادی از نام های مستعار"زاغچه"،"شاه پریون"،"گوشه گیر"و"حق گو"بهره می برد، در اردیبهشت ماه سال ۱۲۸۸در خانواده ای اصیل و سرشناس به دنیا آمد.
"رهی"فرزند"محمد حسن خان موید خلوت"نوه ی "نظام الدوله"(وزیر خزانه) و مادرش نیز"فخر عالم حجازی" نوه ی "میرزا عباس خان قوام الدوله"(وزیر خارجه ی دوره ی ناصری) و از نزدیکان حجازی(نویسنده ی سرشناس ایران)بود.اندکی بعد از تولد"رهی"پدرش دار فانی را وداع گفت و سرپرستی رهی و برادرش به مادرشان واگذار شد.رهی پس از پایان تحصیلات، در شهرداری مشغول به کار شد و پس از آن در وزارت خانه های دیگر خدمت کرد.
او در سال ۱۳۲۲به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر منصوب گردید و پس از بازنشستگی به خدمت کتابخانه ی سلطنتی درآمد،هم چنین با نشریاتی نظیر"بابا شمل"و"تهران مصور"همکاری می کرد و فکاهیات او در این نشریات چاپ می شد و اشعار جدی او نیز در مجله ی"اطلاعات"چاپ می شد،به علاوه  در رادیو نیز در برنامه ی"گل های رنگارنگ"در بخش انتخاب شعر با "داود پیرنیا"همکاری می کرد.
رهی در انجمن های ادبی نظیر:"انجمن موسیقی ایران"،"جامعه ی باربد"،"انجمن ادبی فرهنگستان ایران"،"انجمن ادبی نظام"و ...شناخته شده بود و عضویت داشت.
شهرت رهی از ایران فرا تر رفت و شهرت زیادی را درکشور های مختلف به خصوص"افغانستان"و"پاکستان"کسب کرد.رهی از دولت فرانسه صاحب نشان"لژیون دونور"بود،اعطای این نشان از دولت فرانسه به رهی شاید به دلیل شعری باشد که رهی در مورد شهر پاریس با نام"پاریس آزاد"سروده است.رهی سرانجام پس از تحمل یک سال درد و رنج در ۲۷آبان سال ۱۳۴۷در تهران دار فانی را وداع گفت.
مجموعه اشعار "محمد حسن معیری"(رهی معیری) با نام"سایه ی عمر" و"آزاده"بارها چاپ شده است.
 
سبک شاعری محمد حسن معیری:
رهی در ۱۷سالگی به شعر و شاعری روی آورد.او را باید یکی از شاعران چیره دست معاصر دانست که اشعارش از همه نظر موفقیت آمیز بوده و مورد پسند عموم قرار گرفته است.
رهی به شاعرانی نظیر:"حافظ"،"سعدی"،"مولانا"و"مسعود سعد سلمان "عشق میورزید و اشعارش به شیوه ی آن بزرگان بود و دراین راه به صورت مقلدی موفق درآمد ،هر چند که او خود نیز به ابتکاراتی  فراوان دست زد و موفقیت های فراوانی کسب نمود.به هر حال او را می توان از غزلسرایان موفق معاصر دانست که از کلماتی ساده و روان در اشعارش استفاده کرده و این سادگی و فهم آسان از ویژگی های شعر اوست.او خود از پیروان عراقی است .
استاد امیری فیروز کوهی در سوگ "رهی"گفته است:
رهروی کوی وفاداری،دلیل همرهی
بنده ی عشق و محبت خسرو خوبان رهی