اپلیکیشن تیونر (tuner) برای سیستم عامل ios
دانشنامه موسیقی ← ابزارهای کاربردی ← نرم افزار کوک و نوازندگی
دو اپلیکیشن زیر دو نمونه از نرم افزارهای ساده و کاربردی هستند که جهت کوک همه سازها قابل استفاده می باشند.
در صورت نیاز به معرفی و اطلاعات بیشتر در خصوص تیونرها به بخش موسیقی دیجیتال در دانشنامه آکادمی مراجعه فرمایید.
 دانلود اپلیکیشن String+Tuner+v1.0دانلود اپلیکیشن Cadenza-v2.2.2