طبل چوبی شکاف دار
دانشنامه موسیقی ← تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
(7500 قبل از میلاد)
تاریخ این ساز به 7500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد. این وسیله با برش، سوزاندن یا سوراخ کردن و ایجاد شکاف در دیواره قطعه ای چوب ساخته شده است که داخل آن را از قبل خالی کرده‌اند. برای این کار از چوبهای گرد مثل کنده درخت استفاده کرده و سه شکاف در آن ایجاد می‌کنند به طوری که در شکل می‌بینید شکل حرف Hایجاد می‌شود.


منبع: seemorgh.com