موسیقی مینیمال
دانشنامه موسیقی ← سبک های موسیقی ← سبک ها
که به موسیقی کمینه گرا نیز معروف است، بطور رسمی از دهه 1960 پا درعرصه موسیقی نهاد. اساس پیدایش موسیقی مینیمال تصمیم گروهی از موسیقیدانان، مبنی بر عدم استفاده از پیچیدگی در فرم ها و فرمول های هارمونی و ملودی در ساخته هایشان و تولید موسیقی ساده بود. مبنای سادگی موسیقی مینیمال، تکرار و ماندن بیش از حد، در یک ریتم، ملودی، آکورد، تمپوی ثابت، بدون کوچکترین تغییر برای مدتی طولانی بود. هنر مینیمال در واقع شاخه ای از هنرهای مختلف، بخصوص نقاشی و موسیقی است.
در سبک مینیمال، المانهای سازنده اثر تا حد ممکن به سمت المانهای پایه ای تنزل پیدا می کنند. تاثیر به سزای سبک مینیمال باعث شد تا در بسیاری از رشته های هنری تکنیک های غیر ضروری (آرتیستیک) به آرامی جای خود را به انتقال مفهوم و احساس از یک تفکر
بدهد و این به معنای سرآغاز مینیمالیسم در هنر و موسیقی بود.
سبک مینیمال بیشترین نقش و تاثیر را در هنرهای تجسمی و موسیقی گذاشت. از آهنگسازان معروف و برجسته سبک مینیمال می توان بهLa monte young،Terry riley و Philip glass اشاره کرد.
منبع: http://ali1378music.blogfa.com